Polityka prywatności

Niniejszy paragraf określa Politykę Prywatności portalu bsmarti.pl, który w szczególności obejmuje regulacje dotyczące ochrony danych osobowych oraz bezpieczeństwa innych danych wprowadzonych przez Użytkowników.

§ 1

PolInf Przemysław Olesiński jest Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 7 pkt 4 Ustawy o ochronie danych osobowych.

§ 2

Korzystanie z portalu wiąże się z koniecznością podania przez Użytkownika swoich własnych danych osobowych.

Administrator pozyskuje i przetwarza następujące dane osobowe w przypadku osób prywatnych:

§ 3

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu świadczenia usług, w celu marketingu usług i produktów swoich oraz podmiotów współpracujących oraz w innych prawnie usprawiedliwionych celach.

§ 4

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych.

§ 5

Wyrażenie przez Użytkownik zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych następuje przez zaznaczenie właściwego miejsca w formularzu w trakcie rejestracji. Użytkownik może w każdej chwili odwołać zgodę.

§ 6

Administrator może przesyłać Użytkowników na podane przez nich adresy e-mail informacje handlowe na temat swoich usług i nowości, a także produktów i usług podmiotów z Administratorem współpracujących. użytkownik może w każdej chwili odwołać zgodę na ich otrzymywanie.

§ 7

Użytkownika ma prawo dostępu i wglądu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i aktualizacji.

§ 8

W przypadku zmiany danych osobowych, Użytkownika powinien niezwłocznie uaktualnić je.

§ 9

Administrator zapewnia Użytkownikowi możliwość usunięcia jego danych osobowych ze zbioru danych, o którym mowa w punkcie 3 na żądanie Klienta, a także w innych przypadkach, na podstawie przepisów obowiązującego prawa.

§ 10

Administrator może odmówić usunięcia danych osobowych Klienta, jeżeli zachowanie danych osobowych jest konieczne ze względu na obowiązek nałożony na Administratora przez przepisy prawa.

§ 11

Administrator zobowiązuje się do szyfrowania transmisji danych za pomocą protokołu SSL w celu zabezpieczenia danych Klienta przechowywanych w systemie.

§ 12

Administrator zobowiązuje się do przechowywania kopii bezpieczeństwa zawierających dane osobowe Klienta.

§ 13

Powierzone dane są składowane na najwyższej klasy sprzęcie i serwerach w odpowiednio zabezpieczonych centrach przechowywania informacji, do których dostęp mają tylko upoważnione osoby.

§ 14

Administrator przeprowadza czynności związane z przetwarzaniem danych osobowych z poszanowaniem wszystkich wymogów prawnych i technicznych nałożonych na niego przez przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

§ 15

Klient może w dowolnym czasie skontaktować się z Administratorem w celu uzyskania informacji o tym, czy i w jaki sposób Administrator wykorzystuje lub zamierza wykorzystywać jego dane osobowe.

§ 16

Klient może również zwrócić się do Administratora z prośbą o usunięcie jego danych osobowych w całości lub w określonej części.

Z Administratorem można skontaktować się wysyłając wiadomość na adres e-mail: kontakt@bsmarti.com